فیلم سخنرانی حجت الاسلام قرائتی؛ کسب و نشر معارف دین
فیلم سخنرانی حجت الاسلام قرائتی؛ کسب و نشر معارف دین
 چهارشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠

فیلم سخنرانی حجت الاسلام قرائتی؛ تا کار واجب هست کار مستحب نکنید
فیلم سخنرانی حجت الاسلام قرائتی؛ تا کار واجب هست کار مستحب نکنید
 چهارشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠

فیلم سخنرانی حجت الاسلام قرائتی؛ آشنایی با اسلام، تبلیغ اسلام، عمل به اسلام
فیلم سخنرانی حجت الاسلام قرائتی؛ آشنایی با اسلام، تبلیغ اسلام، عمل به اسلام
 سه شنبه ١١ خرداد ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠

فیلم سخنرانی حجت الاسلام قرائتی؛ طرح تحول مرد تحول می خواهد
فیلم سخنرانی حجت الاسلام قرائتی؛ طرح تحول مرد تحول می خواهد
 چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠