فیلم سخنرانی آیت الله مصباح یزدی؛ تفاوت فرهنگ و تمدن
وقتی آنقدر روابط افراد پیچیده بشود که یک نفر نتواند چند کار انجام بدهد مجبور می شوند که اصنافی، قشرهایی به وجود بیاید که هر کدام متصدی یک کار مخصوص بشوند، این علامت تمدن است و مدینه تشکیل شده است. تفوت آنجایی ظاهر می شود که روح این زندگی اجتماعی تفاوت کند، بینش مردم نسبت به این انسان به این خدا و .. تغییر کند یعنی فرهنگ این جامعه که منزله روح تمدن است.
 پنج شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ١

فیلم سخنرانی آیت الله مصباح یزدی؛ حوزه انقلابی نقطه مقابل اسلام ارتجاعی
آیت الله مصباح یزدی: مسئله انقلابی بودن، اسلام کاملی است که همه ابعاد از زندگی انسان را بیان می کند این ابعاد در مقابل این اسلام ارتجاعی است که فقط اسلام فردی و مربوط به نماز و روزه مسائل شخصی است تا قبل از انقلاب امام خمینی تلقی دین داری همین بود .
 پنج شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠

فیلم سخنرانی آیت الله مصباح یزدی؛ حوزه انقلابی یعنی چه؟دانشگاه ها باید تمدن ساز باشند یعنی چه؟
فیلم سخنرانی آیت الله مصباح یزدی در جمع مدیران حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان
 پنج شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠

فیلم سخنرانی آیت الله مصباح یزدی؛تبیین حوزه انقلابی
جامعه ی آرمانی اسلامی که رهبر انقلاب می فرمایند کدام است؟ چه رابطه ای به انقلاب دارد؟چه چیزی کسر داریم که برای تشکیل جامعه ی اسلامی باید به کار بگیریم؟
 پنج شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠

فیلم سخنرانی آیت الله مصباح یزدی؛درست تفسیر کنیم
گاهی اوقات قرآن کریم را هم اشتباه تفسیر می کنند ما باید تعابیر را درست بفهمیم و درست تفسیر کنیم و جایی برای تفسیر های غلط هم باقی نگذاریم.
 پنج شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠

فیلم سخنرانی آیت الله مصباح یزدی؛ تمدن اسلامی
امروز وقتی مقام معظم رهبری می فرمایند تمدن اسلامی، این سوال مطرح می شود تمدن اسلامی یعنی چه؟ اصلا تمدن به چه معنی است؟چطور می شود تمدن، اسلامی باشد یا غیر اسلامی؟ما چه کار باید بکنیم که تمدن، اسلامی باشد؟باید بفهمیم دنبال چه می گردیم.
 پنج شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠

فیلم سخنرانی آیت الله مصباح یزدی؛ امام خمینی حجتی برای همه
آیت الله مصباح یزدی در جمع مدیران مراکز حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان: امام خمینی حجتی بود برای ما تا روز قیامت
 پنج شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠