فیلم سخنرانی آیت الله عابدینی؛ اخوت بین مومنین نزدیک ترین راه برای تقرب الهی
سریع ترین چیزی که انسان را به توحید می رساند،به ولایت الهی می رساند،به قرب خداوند تبارک و تعالی می رساند سریع ترین، راحت ترین و نزدیکترین راه، راه اخوت بین مومنین است.
 سه شنبه ٦ بهمن ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ١

فیلم سخنرانی آیت الله عابدینی؛ کار تشکیلاتی چگونه است؟
تا یک جمع متشکل تشکیلاتی اساس ارتباطشان را بر توحید و این نگاه نگذارند این یک واحد نمی شوند .
 چهارشنبه ١٦ دی ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

فیلم سخنرانی آیت الله عابدینی؛ حب ذات و تقرب الهی
کاری که خداوند تبارک و تعالی انجام داده است این است که این حب ذات را از یکسو شیطان گرفته است و از سوی دیگر ملائکه الرب گرفته اند .
 چهارشنبه ١٦ دی ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

فیلم سخنرانی آیت الله عابدینی؛ حرکت جمعی و عدم آسیب رسانی
ای کسانیکه ایمان آورده اید همگی حواستان به یکدیگر و جامعه مومنین باشد اگر حواستان به یکدیگر بود و جامعه ای را نفس واحد دیدید و با هم حرکت کردید، هیچ کسی قدرت آسیب زدن به شما را نخواهد داشت.
 چهارشنبه ١٦ دی ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠