پوستر با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران
همه اين پيشرفت هاي علمي، اجتماعي و فني در شرايط تحريم همه جانبه محقق شده که اين، موضوع مهمي است و اميدها را افزايش مي دهد.
 شنبه ٢٣ خرداد ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

طرح-امید-انقلاب (3)
پوستر هایی با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران
 دوشنبه ٤ اسفند ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠

طرح-امید-انقلاب (2)
پوستر هایی با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران
 دوشنبه ٤ اسفند ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠

طرح-امید-انقلاب (1)
پوستر هایی با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران
 يکشنبه ٣ اسفند ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠