توجه: در صورت داشتن سوال و یا بروز اشکال میتوانید با شماره های 02184222503 یا  09120514987 تماس حاصل نمائید 

ثبت و دفاع از موضوع خدمت

موضوع و مساله انتخابی شما چیست؟

موضوع انتخابی شما ذیل کدامیک از عرصه های زیر قرار دارد؟ (مربع سمت چپ گزینه های مرتبط را علامت بزنید)

برای انتخاب هر عرصه، مربع سمت چپ آن را علامت بزنید. در صورتیکه نام عرصه مورد نظرتان در بین گزینه ها نیست، در کادر مشخص شده وارد نمائید

موضوع انتخابی شما در پاسخ به چه چالشها و آسیبها، یا جهت تحقق چه آرمانها و ظرفیتها، و یا دارای چه آثار و پیامدهایی است؟


مستندات مطالب فوق

الف- در پاسخ به کدام دغدغه و حاجت اساسی امام جامعه (حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری) است؟

ب- در پاسخ به کدام بند از اسناد، سیاستها و یا قوانین عرصه مورد نظر است؟

ج- در پاسخ به نیازهای اساسی و مسائل کدامیک از مجموعه ها یا مسئولان نظام است؟ (با ذکر عنوان مجموعه یا مسئول)

د- طبق نظر کدامیک از کارشناسان یا متخصصان عرصه مورد نظر است؟ (با ذکر عنوان تخصص و کارشناس)

ه- مطابق با کدام مطالعه میدانی و نیازسنجی یا نظرسنجی از جامعه مخاطبان است؟

و- سایر ملاحظات 

اطلاعات فردی دبیر گروه


نام دبیر *

اعضا و ارتباطات گروه

مشخصات اعضای گروه: نام، شماره تماس، رشته و مقطع، دانشگاه، نقش و میزان توانمندی و تخصص در ارتباط با موضوع


درصورتیکه در موضوع مورد نظر با مجموعه ها و گروههای دیگری هم همکاری دارید یا به شکل قرارگاهی و شبکه ای به هم متصل هستید، نام و مشخصات آنها را ذکر کنید